Peugeot 208: Koelvloeistofniveau

Controleer het koelvloeistofniveau regelmatig.

Het is normaal dat tussen twee onderhoudsbeurten door koelvloeistof moet worden bijgevuld.

De motor moet koud zijn als u het niveau controleert en koelvloeistof bijvult.

De motor van uw auto kan door een te laag koelvloeistofniveau zwaar beschadigd raken.

Het koelvloeistofniveau dient zich zo dicht mogelijk bij het merkteken "MAX" te bevinden, maar mag beslist niet hoger zijn.

Als het niveau zich dicht bij of onder het merkteken "MIN" bevindt, moet u koelvloeistof bijvullen.

Als de motor warm is, wordt de temperatuur van de koelvloeistof geregeld door de koelventilator.

Bovendien staat het koelsysteem onder druk.

Wacht na het afzetten van de motor daarom ten minste één uur alvorens werkzaamheden aan het koelsysteem uit te voeren.

Wanneer u met spoed werkzaamheden moet uitvoeren, neem dan, om brandwonden te voorkomen, een doek en draai de dop twee omwentelingen los om de druk te laten dalen.

Verwijder, als de druk eenmaal gedaald is, de dop en vul koelvloeistof bij.

De koelventilator kan ook gaan draaien nadat de motor is afgezet: houd daarom voorwerpen en kleding uit de buurt van de ventilator.

Type koelvloeistof

Gebruik de door de fabrikant voorgeschreven koelvloeistof.

Niveau ruitensproeiervloeistof

Vul het reservoir bij wanneer dit nodig is.

Type vloeistof

Maak voor de ruitensproeiers uitsluitend gebruik van kant-en-klare ruitensproeiervloeistof.

's Winters (bij temperaturen beneden het vriespunt) moet voor de omstandigheden geschikte ruitensproeiervloeistof met antivries worden gebruikt om de onderdelen van het systeem (pomp, reservoir, leidingen enz.) te beschermen.

Vul het reservoir nooit bij met kraanwater (kans op bevriezing, kalkafzetting enz.).

  Remvloeistofniveau

  Het remvloeistofniveau dient zich zo dicht mogelijk bij het merkteken "MAX" te bevinden. Controleer indien dit niet het geval is of de remblokken van uw auto zijn versleten. Aftappen ...

  Brandstofadditiefniveau (dieseluitvoering met roetfilter)

  Het minimumniveau van het additief wordt aangegeven door het permanent branden van dit verklikkerlampje in combinatie met een geluidssignaal en een melding met betrekking tot een te laag additie ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Systeeminstellingen wijzigen
  Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. of SETUP Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven. Selecteer "Schermconfiguratie". Selecteer "A ...

  Peugeot 208. Brandstoftank leeg (diesel)
  Bij auto's met dieselmotor is het in het geval van een lege brandstoftank noodzakelijk om het brandstofsysteem te ontluchten. Raadpleeg voor alle uitvoeringen, uitgezonderd die met een BlueHDi-m ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023