Peugeot 208: Ruitenwisserbladen vervangen

Deze stand maakt het mogelijk de ruitenwissers los te zetten van de voorruit.

In deze stand kunnen de ruitenwisserbladen worden gereinigd of vervangen. De stand kan tevens 's winters worden gebruikt om de ruitenwissers los te zetten van de voorruit.

Ruitenwisserbladen vervangen

In de verticale stand zetten:

 • Als de ruitenwisserschakelaar binnen een minuut nadat het contact is afgezet wordt bediend, worden de ruitenwissers in de verticale stand gezet.

In de ruststand zetten:

 • Zet als de ruitenwissers weer op de voorruit zijn gelegd het contact aan en bedien de schakelaar.

Demonteren van een wisserblad

 • Til de desbetreffende ruitenwisserarm op.
 • Maak het ruitenwisserblad los en verwijder het.

Monteren van een wisserblad

 • Breng het nieuwe wisserblad aan en klik het vast.
 • Zet de ruitenwisserarm voorzichtig terug.

Om een goede werking van de ruitenwissers te behouden adviseren wij u:

 • voorzichtig met de ruitenwissers om te gaan,
 • de wisserbladen regelmatig te reinigen met zeepsop,
 • de ruitenwissers niet te gebruiken om een stuk karton tegen de voorruit te houden,
 • de wisserbladen te vervangen zodra ze tekenen van slijtage vertonen.

  Eco-mode

  De eco-modus bepaalt de maximale gebruiksduur van een aantal functies om te voorkomen dat de accu ontladen raakt. Nadat de motor is afgezet, kunt u een aantal elektrische functies zoals het audi ...

  Allesdragers monteren

  Houd u bij het monteren van de dwarsdragers aan hun montageplaats, deze zijn herkenbaar aan de bevestigingspennen in de portiersponningen. Neem voor meer informatie contact op met het PEUGEOT ...

  Zie ook:

  Citroen C3. Algemeen
  12V-loodaccu Accu's bevatten giftige stoffen zoals zwavelzuur en lood. Ze moeten worden verwerkt conform de regelgeving en mogen in geen geval met het huishoudelijke afval worden weggegooid. ...

  Citroen C3. Thema's
  Om veiligheidsredenen kan de procedure voor het wijzigen van het thema uitsluitend worden uitgevoerd bij stilstaande auto . Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. Selecteer " ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024