Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019): De accu opladen met een acculader

Voor een optimale levensduur van de accu is het noodzakelijk om het laadniveau van de accu op voldoende capaciteit te houden.

In sommige gevallen kan het dan ook nodig zijn om de accu op te laden:

 • als u voornamelijk korte ritten maakt,
 • voordat de auto meerdere weken niet wordt gebruikt.

Neem contact op met het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Als u zelf de accu van uw auto gaat opladen, gebruik dan uitsluitend een lader die geschikt is voor loodaccu's en die een nominale spanning van 12 V heeft.

Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de acculader.

Sluit de kabels nooit aan op de verkeerde polen.

De accu hoeft niet te worden losgekoppeld.

 • Zet het contact uit.
 • Schakel alle stroomverbruikers (audiosysteem, verlichting, ruitenwissers enz.) uit.

De accu opladen met een acculader

 • Schakel om gevaarlijke vonken te voorkomen de lader B uit alvorens de kabels op de accu aan te sluiten.
 • Controleer of de kabels van de lader in goede staat zijn.
 • Beweeg het kunststof kapje van de pluspool (+) omhoog (indien aanwezig).
 • Sluit de kabels van de lader B als volgt aan:
  • de rode pluskabel (+) op de pluspool (+) van de accu A,
  • de zwarte minkabel (-) op het massapunt C van de auto.
 • Zet na afloop van het laden eerst acculader B uit voordat u de kabels losneemt van accu A.

Een aantal functies, waaronder het Stop & Start-systeem, is niet beschikbaar als de laadtoestand van de accu onvoldoende is.

  Als deze sticker is aangebracht, mag uitsluitend een 12 V-lader worden gebruikt. Anders kan de elektrische uitrusting van het Stop & Start-systeem ernstig beschadigd raken.

Probeer nooit om een bevroren accu te laden - Risico op explosie! Als de accu bevroren is geweest, laat deze dan door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats controleren op beschadigingen van de inwendige delen en op scheuren in de behuizing (kans op lekkage van giftig en corrosief zuur).

Accu loskoppelen

Als u de auto gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, koppel dan de accu los. Op deze manier blijft het laadniveau van de accu voldoende om de motor weer te starten.

Voordat u de accu loskoppelt:

 • sluit alle te openen carrosseriedelen (portieren, achterklep, ruiten, dak),
 • schakel alle stroomverbruikers uit (autoradio, ruitenwissers, verlichting enz.),
 • zet het contact uit en wacht vier minuten.

Koppel bij de accu alleen de pluspool (+) los.

Accupoolklem met snelsluiting

Loskoppelen van de plusklem (+)

Loskoppelen van de plusklem (+)

 • Trek de hendel A zo ver mogelijk omhoog om de accupoolklem B te ontgrendelen.
 • Beweeg de accupoolklem B omhoog om hem te verwijderen.

Weer aansluiten van de plusklem (+)

Weer aansluiten van de plusklem (+)

 • Trek de hendel A zo ver mogelijk omhoog.
 • Plaats de geopende accupoolklem B op de pluspool (+).
 • Druk op de accupoolklem B tot hij stuit.
 • Beweeg de hendel A omlaag om de accupoolklem B vast te zetten.

Forceer de hendel niet door erop te duwen, aangezien de accupoolklem niet kan worden vergrendeld als deze niet correct is geplaatst; herhaal de procedure.

Na aansluiten van de accukabels

Schakel het contact in nadat de accu weer is aangesloten en wacht minimaal één minuut alvorens de motor te starten: de elektronische systemen van de auto worden in die tijd gereset. Mochten er zich na deze handeling kleine storingen blijven voordoen, raadpleeg dan een PEUGEOT-dealer of een gekwalificeerde werkplaats.

Bepaalde elektronische systemen dient u zelf opnieuw te initialiseren (afhankelijk van modelversie). Raadpleeg daartoe de desbetreffende rubriek:

 • sleutel met afstandsbediening,
 •  ...

Tijdens de rit die volgt op het de eerste keer starten van de motor, werkt het Stop & Start-systeem mogelijk niet.

In dat geval werkt het systeem pas weer als de auto gedurende een bepaalde periode, die afhankelijk is van de omgevingstemperatuur en de laadtoestand van de accu (maximaal 8 uur), niet is gebruikt.

  Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels

  Als de accu van uw auto ontladen is, kan de motor worden gestart met een hulpaccu (externe accu of een accu van een andere auto) en startkabels of een startbooster. Start de motor nooit door een a ...

  Slepen

  U kunt de auto laten slepen door een andere auto of een andere auto slepen met behulp van het sleepoog. Algemene aanwijzingen Volg de huidige wetgeving in uw land op. Controleer of het gewicht ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). De aanhangwagen vasthaken en aansluiten
  Afb. 224 Schematische weergave: toewijzing van de pinnen van het stopcontact van de aanhangwagen. Stopcontact voor aanhanger Voor de elektrische verbinding tussen de wagen en de aanhang ...

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Een benzinemotor starten
  De motor kan alleen met een passende, gecodeerde en originele SEAT-sleutel gestart worden. Versnellingshendel in de neutrale stand zetten en het koppelingspedaal helemaal intrappen en in dez ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024