Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Verzorging en schoonmaak

Basisrichtlijnen

Regelmatig onderhoud Regelmatig, deskundig onderhoud is belangrijk voor de waardevastheid van de wagen.

Dit kan één van de voorwaarden zijn voor het behoud van garantie-aanspraken bij eventuele corrosie en lakschade aan de carrosserie.

De beste bescherming van de wagen tegen schadelijke milieu-invloeden is de wagen vaak te wassen en te conserveren. Hoe langer insectenresten, uitwerpselen van vogels, boomhars, straat- en industriestof, teer, roetdeeltjes, strooizout en andere agressieve stoffen op de lak blijven zitten, hoe groter de schadelijke werking ervan is. Hoge temperaturen die bijvoorbeeld door intensieve zonnestralen ontstaan versterken de roestwerking.

Na de winter (als er is gestrooid) moet beslist ook de onderzijde van de wagen grondig worden gewassen.

Onderhoudsmiddelen De benodigde conserveringsmiddelen voor uw wagen zijn verkrijgbaar bij de Technische Diensten. Bewaar de verpakking van de conserveringsmiddelen tot de conserveringsmiddelen volledig zijn verbruikt.

ATTENTIE
 • Conserveringsmiddelen van de wagen kunnen giftig zijn. Daarom moeten ze gesloten in de originele verpakking bewaard worden.

  Buiten bereik van kinderen bewaren. Anders bestaat er vergiftigingsgevaar.

 • Vóór het gebruik van de onderhoudsmiddelen de aanwijzingen en waarschuwingen op de verpakking lezen. Bij verkeerd gebruik kunnen deze producten schadelijk voor de gezondheid zijn of schade aan de wagen veroorzaken.

  Het gebruik van producten die schadelijke dampen kunnen veroorzaken, dient in goed geventileerde ruimten uitgevoerd te worden.

 • Nooit brandstof, terpentine, motorolie, aceton of andere heel vluchtige vloeistoffen gebruiken.

  Deze zijn giftig en snel ontvlambaar.

  Brand- en ontploffingsgevaar!

 • Voordat u uw wagen wast of onderhoudt, de motor afzetten, handrem aantrekken en contactsleutel uit het contactslot trekken.

 

VOORZICHTIG Probeer in geen geval om vuil, modder of stof te verwijderen, wanneer het oppervlak van de wagen droog is. Hiertoe ook geen droge lap of spons gebruiken, omdat u anders de lak of de ruiten van uw wagen kunt beschadigen.

Vuil, modder of stof met veel water inweken.

 

Milieu-aanwijzing
 • Bij aankoop van onderhoudsmiddelen milieuvriendelijke producten kiezen.
 • Resten van conserveringsmiddelen horen niet bij het huisvuil. Let hiertoe op de aanwijzingen op de verpakking.

  Zend- en kantoorapparatuur

  Ingebouwde zendapparatuur Voor het naderhand inbouwen van zendapparatuur in de wagen is in het algemeen goedkeuring vereist. SEAT staat het inbouwen van goedgekeurde zendapparatuur in de wagen to ...

  Verzorging van de wagen, buitenzijde

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Voorschriften voor opslag
  AdBlue bevriest bij temperaturen rond -11 ºC en verliest zijn kwaliteit bij temperaturen vanaf 25 ºC. Het is raadzaam de flacons en flessen koel en buiten direct zonlicht te bewaren. O ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Zekeringen motorruimte
  De zekeringkast bevindt zich onder de motorkap, bij de accu. Toegang tot de zekeringen Maak het deksel los. Vervang de zekering. Sluit na het vervangen van de zekering zorgvuldig het d ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024