Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019): Gebruiksvoorschriften

AdBlue is een oplossing op ureumbasis. Deze vloeistof is niet ontvlambaar, kleurloos en geurloos (koel bewaren).

Als het additief in contact komt met de huid, moet u de huid wassen met kraanwater en met zeep. Als additief in de ogen komt, spoel de ogen dan onmiddellijk en grondig gedurende ten minste 15 minuten met kraanwater of met een oogspoelmiddel. Raadpleeg een arts bij een branderig gevoel of blijvende irritatie.

Als de vloeistof wordt ingeslikt, spoel de mond dan met schoon water en drink vervolgens een ruime hoeveelheid water.

Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld bij een hoge omgevingstemperatuur) kan het risico van het vrijkomen van ammoniakdampen niet worden uitgesloten: adem deze niet in.

Deze ammoniakdampen werken irriterend op de slijmvliezen (ogen, neus en keel).

Bewaar AdBlue buiten het bereik van kinderen, in de originele flacon of fles.

Als het AdBlue niet in de originele flacon wordt bewaard, verliest het zijn zuiverheid.

Gebruiksvoorschriften

Gebruik uitsluitend AdBlue die aan de norm ISO 22241 voldoet.

Verdun de AdBlue nooit met water.

Giet nooit AdBlue in de brandstoftank.

Flacons zijn verkrijgbaar bij het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Vul nooit AdBlue bij via een vulsysteem dat is bedoeld voor vrachtwagens.

  SCR-systeem

  Met behulp van AdBlue, een vloeistof die ureum bevat, kan een katalysator tot 85% stikstofoxide (NOx) omzetten in stikstof en water (niet schadelijk voor de gezondheid en het milieu). De AdBlue b ...

  Voorschriften voor opslag

  AdBlue bevriest bij temperaturen rond -11 ºC en verliest zijn kwaliteit bij temperaturen vanaf 25 ºC. Het is raadzaam de flacons en flessen koel en buiten direct zonlicht te bewaren. O ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Aardgas tanken
  Afb. 227 Tankklep open: gasvulmond 1 , plug van vulmond 2 . Voor het tanken de motor stopzetten, het contact uitschakelen en de mobiele telefoon en de interieurvoorverwarming uitzetten. De be ...

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Configuratie van de profielen
  Het configureren van de profielen mag, om veiligheidsredenen en vanwege het feit dat deze handeling volledige aandacht van de bestuurder vraagt, uitsluitend worden uitgevoerd bij stilstaande auto ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024