Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019): Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over uw audiosysteem.

VRAAG ANTWOORD OPLOSSING
Er is een verschil in geluidskwaliteit tussen de verschillende geluidsbronnen (radio, CD...). Voor een optimaal luistergenot kunt u de audio-instellingen (volume, bassen, hoge tonen, klankkleur, loudness) voor elke geluidsbron afzonderlijk instellen. Hierdoor kunnen bij het selecteren van een andere geluidsbron (radio, CD...) verschillen in de geluidskwaliteit hoorbaar zijn. Controleer of de audio-instellingen (volume, bassen, hoge tonen, klankkleur, loudness) zijn afgestemd op de verschillende geluidsbronnen.

Het is raadzaam de audiofuncties (bassen, hoge tonen, balans voor/achter, balans links/rechts) in de middelste stand te zetten, de geluidssfeer te selecteren en de functie loudness in de stand "Actief" te zetten als de CD-speler is geselecteerd of in de stand "Inactief" te zetten als de radio is geselecteerd.

Bij het veranderen van de bassen en hoge tonen wordt de gekozen klankkleur uitgeschakeld.

Bij het veranderen van de klankkleur worden de bassen en de hoge tonen op 0 gezet.

De klankkleur is gekoppeld aan de bassen en hoge tonen. Alleen bij een persoonlijke ambiance is het mogelijk deze afzonderlijk van elkaar in te stellen Stel de bassen en hoge tonen of de klankkleur naar eigen wens in.
Bij het veranderen van de balans wordt de geluidsverdeling uitgeschakeld. De geluidsverdeling is gekoppeld aan de balans. Wijzig de instelling van de balans of de geluidsverdeling om de gewenste geluidskwaliteit te verkrijgen.
De ontvangstkwaliteit van de beluisterde radiozender neemt geleidelijk af of de voorkeuzezenders kunnen niet worden ontvangen (geen geluid, 87,5 Mhz wordt weergegeven...). De auto bevindt zich te ver van de zender van het beluisterde radiostation of er bevindt zich geen zender in het gebied waarin de auto zich bevindt. Activeer de functie RDS om het systeem te laten controleren of er een sterkere zender in het gebied aanwezig is.
De omgeving waarin u rijdt (bergen, hoge gebouwen, bruggen, tunnels enz.) kan leiden tot een slechte ontvangst, ook als de RDS-functie is ingeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel en duidt niet op een storing in het audiosysteem.
De antenne is niet aanwezig of is beschadigd (bijvoorbeeld in een wasstraat of parkeergarage). Laat de antenne controleren door een PEUGEOT-dealer.
Het geluid van de radio valt 1 tot 2 seconden weg. Het RDS zoekt tijdens deze korte onderbreking van het geluid naar een eventuele sterkere zender voor een betere ontvangst van het station. Schakel de RDS-functie uit als dit verschijnsel zich te vaak en steeds op hetzelfde traject voordoet.
De verkeersinformatie TA wordt weergegeven.

Ik ontvang geen verkeersinformatie.

Stem af op een zender die wel verkeersinformatie uitzendt. Stem af op een radiozender die wel verkeersinformatie uitzendt.
De voorkeuzezenders kunnen niet worden ontvangen (geen geluid, 87,5 Mhz wordt weergegeven...). Het verkeerde golfbereik is geselecteerd. Druk op de toets SRC/TEL om terug te keren naar de band (FM1 of FM2) waar de zenders zijn opgeslagen.
De CD wordt steeds uitgeworpen of kan niet worden afgespeeld. De CD is ondersteboven in de speler geplaatst, kan niet worden gelezen, bevat geen audiobestanden of bevat audiobestanden die niet door het audiosysteem worden herkend.

De CD is voorzien van een beveiligingssysteem dat niet door het audiosysteem wordt herkend.

 • Controleer of de CD met de juiste zijde boven in de speler is geplaatst.
 • Controleer de staat van de CD: de CD kan niet worden gelezen als deze te veel is beschadigd.
 • Controleer de inhoud van de CD als deze zelf is gebrand: raadpleeg de tips in het hoofdstuk "Audio".
 • De CD-speler van het audiosysteem kan geen DVD's afspelen.
 • Wanneer er sprake is van een slechte kwaliteit kunnen sommige zelfgebrande CD's niet door het audiosysteem worden afgespeeld.
De geluidskwaliteit van de CD is slecht. De CD-speler levert een slechte geluidskwaliteit. Gebruik alleen CD's van goede kwaliteit en berg ze zorgvuldig op.
De audio-instellingen (bassen, hoge tonen, klankkleur) zijn niet op de CD-speler afgestemd. Zet het geluidsniveau van de lage en hoge tonen op 0, zonder een geluidseffect te selecteren.
De Bluetooth-verbinding wordt onderbroken. De batterijspanning van de randapparatuur is misschien te laag. Laad de batterij van de randapparatuur op.
Op het display wordt de melding "Storing USB-randapparatuur" of "Randapparatuur niet herkend" weergegeven. De USB-stick wordt niet herkend. Gebruik uitsluitend USB-sticks die geformatteerd zijn naar FAT32 (28-bit File Allocation Table).
Een telefoon wordt automatisch aangesloten als een verbinding met een andere telefoon wordt verbroken. Automatisch verbinding maken heeft voorrang op handmatig verbinding maken. Verander de instellingen van de telefoon om het automatisch verbinding maken uit te schakelen.
De iPod wordt bij het aansluiten op de USBaansluiting niet herkend. De generatie van de iPod is niet compatibel met de USB.  
De harde schijf of het apparaat wordt bij het aansluiten op de USB-aansluiting niet herkend. Sommige harde schijven en apparaten hebben meer stroom nodig dan de voeding die het radiosysteem levert. Sluit de randapparatuur aan op de 230 V-aansluiting, de 12 V-aansluiting of een externe voeding.

Let op: controleer of de randapparatuur zelf geen signaal van meer dan 5 V afgeeft (kans op schade).

Tijdens streaming audio wordt het geluid tijdelijk onderbroken. Sommige telefoons geven voorrang aan de handsfree-signaalverbinding. Schakel de "handsfree"-verbinding uit voor een betere weergave van de streaming-audio.
Bij het afspelen tijdens "Alle random" worden sommige nummers overgeslagen. De functie "Alle random" kan maximaal 999 nummers lezen.  
Na het afzetten van de motor wordt de radio na enkele minuten automatisch uitgeschakeld. Als de motor is afgezet, blijft de radio nog werken zolang de laadtoestand van de accu dat toestaat.

Het automatisch uitschakelen duidt erop dat de eco-modus van de autoradio is geactiveerd om te voorkomen dat de accu van de auto ontladen raakt.

Start de motor van de auto om de laadtoestand van de accu te verhogen.
De melding "het audiosysteem is oververhit" verschijnt op het display. Om het audiosysteem te beschermen tegen een te hoge omgevingstemperatuur, activeert de autoradio automatisch een thermische beveiliging die het geluidsvolume verlaagt of de CD-speler uitschakelt. Schakel het audiosysteem enkele minuten uit om het systeem te laten afkoelen.

  Configuratie

  Weergave en taal instellen Druk op de toets MENU. Selecteer "Instelling". Selecteer "Weergave" om het scrollen door de tekst in- of uit te schakelen. Selecteer "Taal&quo ...

  Autoradio

  Om veiligheidsredenen mag de bestuurder handelingen die zijn volledige aandacht vragen uitsluitend uitvoeren bij stilstaande auto. Als de motor is afgezet schakelt het systeem zichzelf, na he ...

  Zie ook:

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Werking van airbagsysteem
  De onderdelen van het aanvullend veiligheidssysteem zijn: Airbag bestuurder Airbag voorpassagier* Veiligheidsgordel met gordelspanner (voor/achter)* Waarschuwingslampje AIRBAG Airba ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Een gesprek aannemen
  Als u gebeld wordt, klinkt een beltoon en verschijnt een pop-upvenster op het scherm. Druk kort op de toets TEL op het stuur om het gesprek aan te nemen. En houd de toets op TEL het stuurwiel la ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024