Seat Ibiza: Aanwijzingen op het scherm en waarschuwings- en controlelampje

Afb. 188
Afb. 188 Op het display van het instrumentenpaneel: aanwijzingen van de staat van de snelheidsbegrenzer.

De snelheidsbegrenzer helpt om een individueel geprogrammeerde snelheid niet te overschrijden vanaf ongeveer 30 km/u (19 mpu) op een traject vooruit.

Aanwijzingen van de snelheidsbegrenzer op het scherm

Status afb. 188:

 1. De snelheidsbegrenzer is actief. De laatst geprogrammeerde snelheid wordt getoond in grote cijfers.
 2. De snelheidsbegrenzer is niet actief. De laatst geprogrammeerde snelheid wordt getoond in kleine of donkere cijfers.
 3. De snelheidsbegrenzer is uitgeschakeld.

  Het totale aantal kilometer wordt getoond.

Waarschuwings- en controlelampjes

Gaat groen branden

De snelheidsbegrenzer is ingeschakeld en actief.

Knippert groen

De programmeerde snelheid van de snelheidsbegrenzer werd overschreden.

Gaat branden

De automatische afstandsregeling (ACC) en snelheidsbegrenzer zijn actief.

Na het inschakelen van het contact gaan ter controle kort enkele waarschuwings- en controlelampjes branden. Na enkele seconden doven de lampjes.

ATTENTIE Schakel de snelheidsbegrenzer na gebruik altijd uit om te vermijden dat de snelheid ongewenst wordt geregeld.
 • De snelheidsbegrenzer ontheft de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid om met een geschikte snelheid te rijden. Rijd nooit onnodig met een hoge snelheid.
 • Het gebruik van de snelheidsbegrenzer bij ongunstige weersomstandigheden is gevaarlijk en kan ernstige ongevallen veroorzaken, bijv. door aquaplaning, sneeuw, ijs, bladresten enz. Gebruik de snelheidsbegrenzer alleen wanneer de toestand van het wegdek en de weersgesteldheid dit toelaten.
 • Wanneer u bergaf rijdt, kan de snelheidsbegrenzer de snelheid van de auto niet beperken.

  Door het eigen gewicht van de auto wordt de snelheid mogelijk hoger. Schakel in dat geval terug of rem de wagen met de voetrem af.

 

ATTENTIE Veiligheidsaanwijzingen in Waarschuwingssymbolen in acht nemen.

 

Let op
 • Er zijn verschillende versies van het instrumentenpaneel, daarom kunnen ook de aanwijzingen op het scherm variëren.
 • Indien bij het uitschakelen van het contact het snelheidsregelsysteem (GRA), de automatische afstandsregeling (ACC) of snelheidsbegrenzer was ingeschakeld, zullen het snelheidsregelsysteem of de automatische afstandsregeling automatisch worden ingeschakeld wanneer het contact weer wordt aangezet. Er zal echter geen enkele snelheid opgeslagen zijn. De laatst geprogrammeerde snelheid van de snelheidsbegrenzer blijft opgeslagen.

  Snelheidsbegrenzer

  ...

  Snelheidsbegrenzer bedienen

  Afb. 189 Links van de stuurkolom: schakelaar en toetsen om de snelheidsbegrenzer te bedienen. Afb. 190 Links van de stuurkolom: derde hendel om de snelheidsbegrenzer te bedienen. Functi ...

  Zie ook:

  Citroen C3. Batterij vervangen
  Als de batterij vervangen moet worden, wordt u gewaarschuwd door een melding op het display van het instrumentenpaneel. Uitvoering zonder Keyless entry and start Batterij ref.: CR1620 / 3 V. ...

  Peugeot 208. Samenstelling van de set
  12 V-compressor, met geïntegreerde manometer. Fles met afdichtmiddel voorzien van ingebouwde slang. Sticker met snelheidslimiet. De sticker met snelheidslimiet moet in het ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023