Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Snelheidsbegrenzer bedienen

Afb. 189
Afb. 189 Links van de stuurkolom: schakelaar en toetsen om de snelheidsbegrenzer te bedienen.

Afb. 190
Afb. 190 Links van de stuurkolom: derde hendel om de snelheidsbegrenzer te bedienen.

Functie Stand van de knipperlichthendel afb. 189 of de derde hendel afb. 190 Effect
Snelheidsbegrenzer inschakelen Verplaats de schakelaar 1 in de stand en druk op de toets 2 van de knipperlichthendel of verplaats de derde hendel naar voren en druk op de toets 2 . Het systeem wordt ingeschakeld. De laatst geprogrammeerde snelheid van de snelheidsbegrenzer is opgeslagen. Er vindt nog geen regeling plaats.
Wisselen tussen de snelheidsbegrenzer en het snelheidsregelsysteem (GRA) of de automatische afstandsregeling (ACC) (met ingeschakelde snelheidsbegrenzer) Druk op de toets 2 van de knipperlichthendel of de toets 2 van de derde hendel. Er wordt gewisseld tussen de snelheidsbegrenzer en het GRA of de automatische afstandsregeling (ACC).
Snelheidsbegrenzer activeren Druk op de toets 3 van de knipperlichthendel of de toets 1 van de derde hendel. De huidige snelheid wordt opgeslagen als maximumsnelheid en de begrenzer wordt geactiveerd.
De beperking van de snelheidsbegrenzer tijdelijk uitschakelen Zet de schakelaar 1 van de knipperlichthendel in stand of zet de derde hendel in stand . De regeling wordt tijdelijk uitgeschakeld. De snelheid blijft geprogrammeerd.
De beperking van de snelheidsbegrenzer tijdelijk uitschakelen door het gaspedaal volledig in te trappen (kick-down) Trap het gaspedaal helemaal in tot voorbij het weerstandspunt (bijv. om in te halen). Wanneer de geprogrammeerde snelheid wordt overschreden, wordt de begrenzer tijdelijk uitgeschakeld. De regeling wordt tijdelijk uitgeschakeld. De snelheid blijft geprogrammeerd. De regeling wordt weer automatisch geactiveerd zodra u rijdt met een lagere snelheid dan geprogrammeerd.
De regeling van de snelheidsbegrenzer opnieuw activeren Druk op de toets 3 van de knipperlichthendel of zet de derde hendel in de stand . Zodra u rijdt met een lagere snelheid dan de geprogrammeerde maximumsnelheid, wordt de snelheid beperkt tot de geprogrammeerde waarde.
De geprogrammeerde snelheid van de begrenzer verhogen Druk kort op de toets 3 van de knipperlichthendel aan het deel of zet de derde hendel in de stand om de snelheid te verhogen in kleine stappen van 1 km/u (1 mph) en te programmeren.

Druk op van de derde hendel om de snelheid te verhogen in stappen van 10 km/u (5 mpu) en te programmeren.

Houd de toets 3 van de knipperlichthendel ingedrukt aan het deel of houd ingedrukt om de snelheid ononderbroken te verhogen in stappen van 10 km/u (5 mpu) en te programmeren.

De snelheid wordt beperkt tot de geprogrammeerde waarde
De geprogrammeerde snelheid van de begrenzer verlagen Druk kort op de toets 3 van de knipperlichthendel aan het deel /- of druk op 1 in de derde hendel om de snelheid te verlagen in kleine stappen van 1 km/u (1 mph) en te programmeren.

Druk op van de derde hendel om de snelheid te verlagen in stappen van 10 km/u (5 mpu) en te programmeren.

Houd de toets 3 van de knipperlichthendel /- ingedrukt of houd ingedrukt om onafgebroken te verlagen in stappen van 10 km/u (5 mph) en te programmeren

De snelheid wordt beperkt tot de geprogrammeerde waarde
Snelheidsbegrenzer uitschakelen Schuif de schakelaar 1 van de knipperlichthendel naar de stand of zet de derde hendel in stand . Het systeem wordt uitgeschakeld

De waarden in de tabel tussen haakjes, in mpu, worden enkel getoond in het instrumentenpaneel met aanwijzingen in mijl.

Hellingen afdalen met de snelheidsbegrenzer Indien de geprogrammeerde snelheid van de snelheidsbegrenzer wordt overschreden bij het bergaf rijden, gaat kort erna het waarschuwings- en controlelampje knipperen en klinkt mogelijk een waarschuwingssignaal.

Rem in dat geval de auto met de voetrem af en schakel eventueel terug.

Tijdelijk uitschakelen Indien u de snelheidsbegrenzer tijdelijk wenst uit te schakelen, bijv. om in te halen, zet u de schakelaar afb. 189 1 van de knipperlichthendel in de stand , zet u de derde hendel in de weerstand of drukt u op de toets 2 van eender welke hendel.

Na het inhalen kan de snelheidsbegrenzer geactiveerd worden met de eerder geprogrammeerde snelheid door te drukken op de toets 3 van de knipperlichthendel aan het deel of door de derde hendel in de weerstand te zetten.

Tijdelijk uitschakelen door het gaspedaal volledig in te trappen (kick-down) Indien de bestuurder het pedaal helemaal intrapt (kick-down) en de geprogrammeerde snelheid op zijn wens wordt overschreden, wordt de regeling tijdelijk uitgeschakeld.

Om het uitschakelen te bevestigen, klinkt eenmaal een geluidssignaal. Zolang de regeling is uitgeschakeld, knippert het waarschuwings- en controlelampje .

Wanneer het gaspedaal niet langer volledig wordt ingetrapt en de snelheid daalt tot onder de geprogrammeerde waarde, wordt de regeling weer geactiveerd. Het controlelampje gaat branden en blijft ingeschakeld.

Automatisch uitschakelen De regeling van de snelheidsbegrenzer wordt automatisch uitgeschakeld:

 • Als het systeem een storing detecteert die de werking van de begrenzer negatief kan beïnvloeden.
 • Als de airbag geactiveerd wordt.
VOORZICHTIG Bij automatische uitschakeling wegens storingen van het systeem wordt de snelheidsbegrenzer om veiligheidsredenen enkel volledig uitgeschakeld wanneer de bestuurder op een bepaald moment het gaspedaal niet langer intrapt of het systeem bewust uitzet.

  Aanwijzingen op het scherm en waarschuwings- en controlelampje

  Afb. 188 Op het display van het instrumentenpaneel: aanwijzingen van de staat van de snelheidsbegrenzer. De snelheidsbegrenzer helpt om een individueel geprogrammeerde snelheid niet te overschr ...

  Noodremhulpsysteem (Front Assist)

  ...

  Zie ook:

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Smart Key niet in auto (auto's met Smart Key-systeem)
  Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als u de Engine Start/Stop-knop indrukt terwijl de Smart Key zich niet in de auto bevindt. Zorg dat u altijd de Smart Key bij u hebt. Smart Key ...

  Hyundai i20 (GB/IB) Instructieboekje (2014-2020). Motor starten
  WAARSCHUWING Draag altijd geschikte schoenen tijdens het rijden. Ongeschikt schoeisel, zoals hoge hakken, skibotten, sandalen, teenslippers, etc., kunnen het gebruik van rem-, gas ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024