Seat Ibiza: Automatische activering

Afb. 208
Afb. 208 Miniatuurweergave van de automatische activering

Wanneer de parkeerhulp plus automatisch wordt ingeschakeld, wordt een miniatuurweergave van de wagen weergegeven samen met de segmenten aan de linkerzijde van het display afb. 208.

De automatische activering vindt plaats wanneer een voorwerp dat zich voor de wagen bevindt langzaam wordt genaderd. Ze functioneert enkel wanneer de snelheid voor het eerst wordt verlaagd tot onder circa 10 km/u (6 mph).

Als de parkeerhulp wordt uitgeschakeld via de toets, moet vervolgens als volgt te werk worden gegaan om deze weer in te schakelen naar automatische activering:

 • Schakel het contact uit en weer aan.
 • OF: versnel met de wagen tot boven 10 km/u (6 mph), om weer tot onder deze grenswaarde te vertragen.
 • OF: plaats de keuzehendel in de stand P en vervolgens weer uit deze stand.
 • OF: schakel de automatische activering in en uit via het menu in het Easy Connect-systeem.

De automatische activering met miniatuurweergave van de parkeerhulp kan worden inen uitgeschakeld in het Easy Connect-systeem.

 • Contact inschakelen.
 • Kies: toets > Instellingen > Parkeren en manoeuvreren.
 • Selecteer de optie Automatisch inschakelen.

  Als het vakje van de functietoets is geactiveerd , is de functie ingeschakeld.

Als het systeem automatisch geactiveerd werd, klinkt enkel een geluidssignaal wanneer de obstakels aan de voorzijde zich op een afstand van minder dan 50 cm bevinden.

VOORZICHTIG De automatische inschakeling van de parkeerhulp werkt enkel indien men heel traag rijdt. Als de rijstijl niet wordt aangepast aan de omstandigheden, kan dit een ongeval met ernstige letsels tot gevolg hebben.

  Bediening van de parkeerhulp

  Afb. 207 Middenconsole: toets van de parkeerhulp. Handmatige inschakeling van de parkeerhulp Druk de toets eenmaal in. Het symbool op de toets gaat geel branden. Handmatige uitschake ...

  Segmenten voor visuele indicatie

  Afb. 209 Weergave van parkeerhulp op het display van het Easy Connect-systeem. Met behulp van de segmenten voor de wagen kan de afstand tot het obstakel worden geschat. De optische weergave v ...

  Zie ook:

  Peugeot 208. Algemene aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid
  Op verschillende plaatsen in uw auto zijn labels aangebracht. Ze bevatten veiligheidswaarschuwingen en informatie over de identificatie van uw auto. Verwijder ze niet: ze horen namelijk bij de ...

  Citroen C3. Aanvullende verlichting
  Uw auto is voorzien van aanvullende verlichting (afhankelijk van de uitvoering) voor specifieke rijomstandigheden: een mistachterlicht, mistlampen vóór, dagrijverlichting voor ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024