Seat Ibiza: Inleiding

De wagen is met een schakelbak met elektronische regeling uitgerust. De krachtoverbrenging tussen motor en versnellingsbak gebeurt via twee onafhankelijke koppelingen.

Deze vervangen de koppelomvormer van gebruikelijke automatische transmissies en maken het accelereren van de wagen zonder merkbare trekkrachtonderbreking mogelijk.

Met behulp van de tiptronic kunnen de versnellingen naar wens ook handmatig worden geschakeld, Schakelen met Tiptronic- modus*.

Keuzehendelstanden

De ingeschakelde keuzehendelstand wordt op het display weergegeven doordat het betreffende teken oplicht. Verder wordt op het display de gekozen versnelling aangegeven als de keuzehendel in een van de handmatige standen M, D, E of S staat.

P - Parkeervergrendeling In deze keuzehendelstand zijn de aandrijvende wielen geblokkeerd. De parkeervergrendeling mag alleen bij stilstaande wagen worden ingeschakeld.

Om de keuzehendel in en uit stand P te zetten, moet de vergrendelknop (knop in de keuzehendelgreep) worden ingedrukt en tegelijkertijd het rempedaal worden ingetrapt.

R - Achteruitversnelling De achteruitversnelling mag alleen bij stilstaande wagen en bij stationair draaiende motor worden ingeschakeld.

Voor het inschakelen van stand R de vergrendelknop indrukken en tegelijkertijd het rempedaal intrappen. Bij ingeschakeld contact branden de achteruitrijlampen als de keuzehendel in de stand R staat.

N - Vrije stand (stationair) Als de keuzehendel in deze stand staat, staat de versnelling in de vrij.

D/S - Normale stand voor vooruitrijden De keuzehendel in de stand D/S zorgt ervoor dat de versnelling kan worden bediend in de stand normaal (D) of sportief (S). Om de sportieve stand S te kiezen, moet u de keuzehendel naar achter verplaatsen. Door deze nogmaals te verplaatsen, keert u terug naar de stand normaal D. Op het display in het instrumentenpaneel wordt de gekozen stand aangegeven.

In de stand normaal (D) kiest de versnellingsbak automatisch de meest optimale overbrengingsverhouding.

Deze is afhankelijk van motorbelasting, rijsnelheid en dynamische schakelprogramma (DSP).

De stand sport (S) moet worden gekozen voor een sportieve rijstijl. Het volledige vermogen van de motor wordt benut. Bij het versnellen zijn de schakelfasen goed voelbaar.

Trap het rempedaal in om met de keuzehendel vanuit stand N naar stand D/S te schakelen bij snelheden onder 3 km/u (2 mpu) of bij stilstaande wagen.

Onder bepaalde omstandigheden (bijv. op bergwegen) kan het beter zijn om tijdelijk de tiptronic-functie in te schakelen, om handmatig de overbrengingsverhouding aan de rij-omstandigheden aan te passen.

ATTENTIE
 • Zorg ervoor dat u bij stilstaande wagen niet het gaspedaal per ongeluk intrapt. De wagen gaat anders direct rijden - ook wanneer de parkeerrem is vastgezet - gevaar voor ongelukken!
 • Nooit tijdens het rijden de keuzehendel in stand R of P zetten. Anders bestaat er gevaar voor ongelukken.
 • Bij draaiende motor en met de keuzehendel in eender welke stand behalve P is het nodig om het rempedaal ingetrapt te houden om de wagen stil te houden, omdat ook bij stationair toerental de krachtoverbrenging niet helemaal wordt onderbroken (de wagen "kruipt"). Als bij een stilstaande wagen een versnelling is ingeschakeld, mag in geen geval onoplettend gas worden gegeven. De wagen gaat anders direct rijden - ook wanneer de parkeerrem is vastgezet - gevaar voor ongelukken!
 • Geen gas geven als u bij stilstaande wagen en draaiende motor de keuzehendelstand verandert. Anders bestaat er gevaar voor ongelukken.
 • Laat als bestuurder uw wagen nooit achter met draaiende motor en ingeschakelde rijstand.

  Als u bij draaiende motor de wagen moet verlaten, de handrem stevig aantrekken en de parkeervergrendeling (P) inschakelen.

 • Voordat u of andere personen de motorkap openen en aan de draaiende motor werken, moet de parkeerrem wordt opgetrokken en de keuzehendelstand in stand P worden gezet - gevaar voor ongelukken! Beslist de waarschuwingsaanwijzingen opvolgen, Werkzaamheden in de motorruimte.

 

Let op
 • Als u tijdens het rijden per ongeluk stand N hebt ingeschakeld, moet u het gas loslaten en wachten totdat de motor weer op stationair toerental draait voordat u rijstand D of S inschakelt.
 • Als de voeding wordt onderbroken in stand P, kan de keuzehendel niet meer worden verplaatst.

  In dit geval moet u de noodontgrendelprocedure uitvoeren.

  Automatische versnellingsbak/automatische DSG-versnellingsbak

  ...

  Keuzehendelvergrendeling

  Afb. 182 Keuzehendelvergrendeling. De keuzehendelvergrendeling voorkomt dat per ongeluk een rijstand wordt ingeschakeld en de wagen daarbij onbedoeld in beweging komt. De keuzehendelvergren ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Ontgrendelen
  Om te ontgrendelen: 1. Neem de Smart Key mee. 2. Druk op de portierhandgreepknop of op de portierontgrendelknop (2) op de Smart Key. 3. De portieren ontgrendeld. De alarmknipperlichten k ...

  Seat Ibiza. Easy Connect
  Instellingen in het CAR-menu Afb. 45 Easy Connect: Hoofdmenu. Afb. 46 Easy Connect: Menu WAGEN Het aantal beschikbare menu's en de benaming van de verschillende opties voor de menu's hang ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023