Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024): Antivries/water bijvullen

Vul koelvloeistof bij zodra het peil daarvan onder de markering MIN (minimum) komt.

Koelvloeistofpeil controleren

 • De wagen in horizontale stand parkeren.
 • Contact uitschakelen.
 • Lees het koelvloeistofpeil op het koelvloeistofexpansiereservoir af. Bij warme motor moet het koelvloeistofpeil tussen de markeringen staan. Bij warme motor kan het peil ook iets boven de MAX-markering liggen.

Antivries/water bijvullen

 • Motor laten afkoelen.
 • Bedek de vuldop van het koelvloeistofexpansiereservoir met een doek en draai deze voorzichtig naar links
 • Vul alleen koelvloeistof bij indien in het expansiereservoir nog koelvloeistof aanwezig is; indien dit niet het geval is, kan de motor beschadigd raken. Indien geen koelvloeistof meer aanwezig is in het expansiereservoir, niet verder rijden. Roep de hulp van vakmensen in
 • Als nog een restant koelvloeistof aanwezig is in het expansiereservoir, vul dan bij tot de max. markering.
 • Vul koelvloeistof bij totdat het niveau stabiel blijft.
 • Vuldop goed vastdraaien.

Koelvloeistofverlies moet in de eerste plaats in lekkage worden gezocht. Wend u direct tot een gespecialiseerde werkplaats om het koelsysteem te laten controleren. Bij een dicht koelsysteem kunnen verliezen alleen voorkomen, als de koelvloeistof door oververhitting kookt en daardoor uit het koelsysteem wordt geperst.

ATTENTIE
 • Het koelsysteem staat onder druk! De vuldop van het koelvloeistofexpansiereservoir niet openen zolang de motor warm is - gevaar voor brandwonden!
 • Antivries en koelvloeistof zijn schadelijk voor de gezondheid. De antivries daarom alleen in de originele verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Anders bestaat gevaar voor vergiftiging.
 • Als u werkzaamheden uitvoert in het motorcompartiment, houd er dan rekening mee dat de radiateurventilator ook bij uitgeschakeld contact plotseling in werking kan treden - gevaar voor verwondingen!

 

ATTENTIE Als er zich onvoldoende koelvloeistof in het koelsysteem bevindt, dan kunnen er zich fouten in de motor voordoen en kunnen er bijgevolg ernstige verwondingen worden opgelopen.
 • Er moet worden nagegaan of het additiefpercentage juist is, rekening houdend met de laagst voorziene omgevingstemperatuur op de plaats waar de wagen gebruikt zal worden.
 • Als er een extreem lage buitentemperatuur is, kan de koelvloeistof bevriezen en kan de wagen niet meer bewegen. Omdat in dat geval ook de verwarming niet werkt, kunnen inzittenden die niet warm genoeg zijn gekleed doodvriezen.

 

VOORZICHTIG Vul geen koelvloeistof bij als geen vloeistof meer aanwezig is in het expansiereservoir! Er kan zo lucht in het koelsysteem terechtkomen.

In dat geval, niet verder rijden. Roep de hulp van vakmensen in. Gevaar voor motorschade!

 

VOORZICHTIG De originele additieven mogen niet worden gemengd met koelvloeistoffen die niet zijn goedgekeurd door SEAT. Deze mengsels kunnen ernstige schade veroorzaken aan de motor en het koelsysteem.
 • Als de vloeistof in het expansiereservoir niet lila is maar bijvoorbeeld bruin, dan is het additief G13 waarschijnlijk gemengd met een niet-geschikte koelvloeistof. In dat geval moet de koelvloeistof direct worden ververst.

  Anders kan de werking van de wagen ernstig verstoord worden en kan de motor defect raken!

 

Milieu-aanwijzing

De koelvloeistof en de toevoegingen kunnen het milieu vervuilen. Indien een bedrijfsvloeistof vrijkomt, moet die op een daartoe geschikte wijze worden opgevangen en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

  Controlelampje

  Er is een storing als: Het controlelampje na enkele seconden niet weer uitgaat. Het controlelampje brandt of knippert tijdens het rijden en er tegelijkertijd drie waarschuwingssign ...

  Remvloeistof

  ...

  Zie ook:

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Centrale vergrendeling
  Met deze functie kunnen de portieren en de achterklep van binnenuit worden vergrendeld of ontgrendeld. Vergrendelen Druk op deze toets. De portieren en de bagageruimte worden vergrendel ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Koppelen van een Bluetooth-telefoon
  Het koppelen van de Bluetooth-telefoon aan de Bluetooth handsfree set van uw autoradio mag om veiligheidsredenen en vanwege het feit dat deze handeling de volledige aandacht van de bestuurder vra ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024