Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024): Dakdragersysteem beladen

De lading kan enkel veilig bevestigd worden indien de dwarsdragers en het dakdragersysteem correct ingebouwd zijn.

Maximaal toegestane dakbelasting De toelaatbare dakbelasting voor uw wagen bedraagt 75 kg. Dit getal vloeit voort uit de som van het gewicht van het dakdragersysteem, de dwarsbalken en de op het dak vervoerde lading.

Win altijd informatie in over het gewicht van het dakdragersysteem, de dwarsdragers en de te vervoeren laden en weeg ze in voorkomend geval. De maximaal toelaatbare lading op het dak nooit overschrijden.

Bij het gebruik van dwarsdragers en dakdragersystemen met een geringer draagvermogen kan de toelaatbare dakbelasting niet worden benut. In dit geval mag het dakdragersysteem alleen tot de gewichtsgrens worden belast die in de montage-instructie is aangegeven.

Last verdelen De lading gelijkmatig verdelen en op juiste wijze vastmaken.

De bevestigingen controleren Na het monteren van de dwarsdragers en het dakdragersysteem, de schroefverbindingen en de bevestigingen na een kort traject nakijken en daarna regelmatig.

ATTENTIE Als de maximaal toelaatbare lading op het dak overschreden wordt, kan dit leiden tot ongevallen en aanzienlijke schade aan de wagen.
 • De aangeduide daklading, de op de assen toegestane ladingen noch het maximaal toelaatbare gewicht van de wagen overschrijden.
 • Het laadvermogen van de dwarsdragers en van het dakdragersysteem niet overschrijden, zelfs als de maximaal toelaatbare daklading niet bereikt werd.
 • Altijd de zwaarste voorwerpen vooraan bevestigen en de lading in het algemeen gelijkmatig verdelen.

 

ATTENTIE Is de lading los of niet correct bevestigd, dan kan ze van het dakdragersysteem vallen en ongevallen en verwondingen veroorzaken.
 • Altijd geschikte riemen en banden gebruiken die in een goede staat verkeren.
 • De lading correct bevestigen.

  De dwarsdragers en het dakdragersysteem bevestigen

  Afb. 172 Bevestigingspunten voor de reling van het dakdragersysteem. De dwarsbalken vormen de basis voor een aantal bijzondere dakdragersystemen. Uit veiligheidsoverwegingen is het nodig specifi ...

  Airconditioning

  ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024). Specifieke instellingen voor de online navigatie
  Druk op Navigatie om de hoofdpagina weer te geven. Druk op de toets " MENU " om de secundaire pagina weer te geven. Selecteer " Instellingen ". Selecteer " Opties " ...

  Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024). Brandstof
  Afb. 65 Tankklep met erop geplaatste tankdop. De tankklep wordt elektronisch met de centrale vergrendeling geopend en bevindt zich rechtsachter aan de zijkant van de wagen. De tank heeft een i ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024