Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024): Ritgegevens

De multifunctie-indicatie geeft de afgelegde afstand en het brandstofverbruik weer.

Wisselen tussen de weergavefuncties op de multifunctie-indicatie

 • Bij wagens zonder multifunctiestuurwiel: druk op de tuimelschakelaar van de ruitenwisserhendel afb. 47.
 • Bij wagens met multifunctiestuurwiel: draai aan het kartelwieltje afb. 48.

Geheugen van de multifunctie-indicatie

De multifunctie-indicatie is voorzien van drie geheugen die automatisch werken: Multifunctie- indicatie vanaf het vertrek, Multifunctie- indicatie vanaf het tanken, Multifunctieindicatie berekening totaal. Op het display kunt u aflezen welk geheugen momenteel wordt getoond.

Wisselen tussen geheugens met ingeschakeld contact en getoond geheugen

Druk op de toets van de ruitenwisserhendel of de toets op het multifunctiestuurwiel.

Menu Functie
Multifunctie- indicatie vanaf het vertrek Weergave en opslag in het geheugen van de afgelegde afstand en het brandstofverbruik vanaf het moment dat de ontsteking werd ingeschakeld totdat deze weer werd uitgeschakeld.

Als u binnen 2 uur na uitschakelen van het contact weer gaat rijden, worden de nieuwe gegevens toegevoegd aan de opgeslagen gegevens.

Bij een ritonderbreking van meer dan twee uur wordt het geheugen automatisch gewist.

Multifunctie- indicatie vanaf het tanken Aanduiding en in geheugen opslaan van waarden van afgelegd traject en brandstofverbruik. Na brandstof tanken wordt geheugen automatisch gewist.
Multifunctie- indicatie berekening totaal In het geheugen worden de waarden van een bepaald aantal deeltrajecten geregistreerd, tot een totaal van 19 uur en 59 minuten of 99 uur en 59 minuten ofwel 1.999,9 km of 9.999 km, afhankelijk van het model van het instrumentenpaneel. Bij het bereiken van deze limietwaardena), wordt het geheugen automatisch gewist en telt het systeem opnieuw vanaf 0.

 a) Dit is afhankelijk van het model van het instrumentenpaneel.

Een geheugen handmatig wissen

 • Selecteer het geheugen dat u wenst te wissen.
 • Houd de toets van de ruitenwisserhendel of de toets op het multifunctiestuurwiel ca. 2 seconden ingedrukt.

De aanwijzingen personaliseren

In het Easy Connect-systeem kunt u instellen welke gegevens voor de multifunctie-indicatie (MFA) moeten worden weergegeven op het display in het instrumentenpaneel; gebruik hiertoe de toets en de functietoets SETUP.

Overzicht van gegevens

Menu Functie
Huidig brandstofverbruik Het actueel verbruik wordt tijdens het rijden gemeten in liters per 100 km; met de motor in werking en de wagen in stilstand, in liters/ uur.
Gemiddeld verbruik Het gemiddelde brandstofverbruik wordt na het inschakelen van het contact al na ca. 300 meter in liters per 100 km weergegeven.

Tot dan worden streepjes getoond.

De aangegeven waarde wordt ongeveer om de 5 seconden bijgewerkt.

Actieradius Geschatte afstand in km die nog afgelegd kan worden met de resterende brandstof in de tank als dezelfde rijstijl aangehouden wordt. Deze waarde wordt o.a. berekend op basis van het actuele brandstofverbruik.
Rijtijd Geeft de uren (h) en minuten (min) weer die verstreken zijn sinds het contact werd ingeschakeld.
Traject Afgelegde afstand in km sinds het contact werd ingeschakeld.
Kwaliteit gecomprimeerd aardgas Bij het tanken wordt telkens automatisch de kwaliteit van het aardgas gecontroleerd en dit wordt weergegeven na het inschakelen van het contact. De indicatie wordt uitgevoerd in een percentage tussen 70 en 100%. Hoe hoger het getoonde percentage, hoe lager het verbruik.
Gemiddelde snelheid De gemiddelde snelheid wordt na inschakeling van het contact al na ongeveer 100 meter weergegeven.

Tot dan worden streepjes getoond.

De aangegeven waarde wordt ongeveer om de 5 seconden bijgewerkt.

Digitale indicatie van de snelheid Actuele snelheid digitaal weergegeven.
Snelheidswaarschuwing bij --- km/u of

Snelheidswaarschuwing bij --- mph

Indien de opgeslagen snelheid (tussen 30-250 km/u of 19-155 mijl per uur) wordt overschreden, klinkt een akoestisch signaal en verschijnt een visuele waarschuwing.
Olietemperatuur Digitale weergave van de actuele motorolietemperatuur.
Koelvloeistoftemperatuur Digitale indicatie van actuele koelvloeistoftemperatuur.
Comfortverbruikers Informatie over de staat van de voornaamse comfortverbruikers in de auto. Wordt weergeven met een verbruikbalk.
Eco-tips Tips voor het besparen van brandstof.
Reset gegevens "vanaf het vertrek" De reisgegevens vanaf het vertrek terugzetten.
Reset gegevens "totale berekening" De reisgegevens terugzetten.

Een snelheid opslaan met de snelheidswaarschuwing

 • Selecteer de weergave Snelheidswaarschuwing bij --- km/u.
 • Druk op de toets van de ruitenwisserhendel of de toets van het multifunctiestuurwiel om de actuele snelheid op te slaan in het geheugen en de snelheidswaarschuwing te activeren.
 • Inschakelen: In dat geval moet u binnen 5 sec. de gewenste snelheid instellen via de tuimelschakelaar van de ruitenwisserhendel of door aan het kartelwieltje van het multifunctiestuurwiel te draaien. Druk vervolgens opnieuw op de toets of of wacht een paar seconden. De snelheid wordt opgeslagen en de snelheidswaarschuwing wordt geactiveerd.
 • Uitschakelen: druk op de toets of . De in het geheugen opgeslagen snelheid wordt gewist.

Menu Assistenten

Menu Functie
ACC Weergave van automatische afstandsregeling (ACC)
Front Assist Het bewakingssysteem in- of uitschakelen
Vermoeidheidsdetectie* Vermoeidheidsdetectie in- en uitschakelen (aanbeveling om te pauzeren)

  Bediening menu's in het instrumentenpaneel

  Afb. 47 Ruitenwisserhendel: controletoetsen. Afb. 48 Rechterdeel van het multifunctiestuurwiel: controletoetsen. Het informatiesysteem voor de bestuurder wordt bediend met de knoppen van het ...

  Statusweergave op het display

  ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024). Wifi-verbinding
  Verbinding met het Wifi-netwerk van de smartphone. Druk op Connect-App om de hoofdpagina weer te geven. Druk op de toets " OPTIES " om de secundaire pagina weer te geven. Selecteer ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). Reparatiemethode
  Zet het contact af. Plak de sticker met snelheidslimiet in de auto. Rol de slang uit die onder de compressor is opgeborgen. Sluit de slang van de compressor aan op de flacon met ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024