Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024): Veiligheidsgordels bieden bescherming

Afb. 100
Afb. 100 Bestuurders die de veiligheidsgordel correct dragen zullen niet weggeslingerd worden bij plotseling remmen.

Veiligheidsgordels die goed zijn vastgegespt, houden de inzittenden van de wagen in de juiste zitpositie. De veiligheidsgordels helpen ook ongecontroleerde bewegingen te voorkomen die zwaar lichamelijk letsel kunnen toebrengen en ze verminderen het gevaar uit de wagen te worden geslingerd.

Inzittenden van de wagen met goed vastgegespte veiligheidsgordels profiteren in hoge mate van het feit dat de kinetische energie optimaal via de gordels wordt geabsorbeerd.

Ook garanderen de structuur van de voorzijde en andere passieve veiligheidskenmerken van uw wagen, zoals bijv. het airbagsysteem, een absorptie van de vrijgekomen kinetische energie. De kinetische energie die vrijkomt wordt op deze wijze verminderd en het risico op lichamelijk letsel wordt tegelijkertijd beperkt.

Daarom moet u altijd de gordel omgespen voordat u gaat rijden, ook al is het maar voor een korte rit.

Let er eveneens op dat ook de andere inzittenden goed zijn vastgegespt. Ongevallenstatistieken hebben uitgewezen dat het juist omgespen van de veiligheidsgordels het risico op lichamelijk letsel aanzienlijk verkleint en de kans een zwaar ongeval te overleven vergroot. Juist vastgegespte veiligheidsgordels verhogen bovendien de optimale beschermende werking van airbags die in geval van een aanrijding worden geactiveerd. Om deze reden is in de meeste landen het dragen van de veiligheidsgordels wettelijk verplicht.

Hoewel uw wagen met airbags is uitgerust, moeten de veiligheidsgordels juist worden vastgegespt. De voorairbags bijvoorbeeld worden alleen bij bepaalde frontale aanrijdingen geactiveerd. De voorairbags worden niet geactiveerd bij lichte frontale aanrijdingen, lichte aanrijdingen van opzij, aanrijdingen van achteren, over de kop slaan en bij aanrijdingen waarbij de vooraf afgestelde airbag- activeringswaarde in het regelapparaat niet werd overschreden.

Draag daarom altijd de veiligheidsgordel en let erop dat de inzittenden van de wagen de veiligheidsgordel vóór het wegrijden juist hebben omgegespt!

  Gordelwaarschuwingslampje

  Afb. 99 Instrumentenpaneel: geeft aan dat de plaats rechtsachter bezet is en de overeenkomstige veiligheidsgordel juist is omgedaan. Door het gaan branden van het controlelampje wordt de bestuur ...

  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik van de veiligheidsgordels

  De veiligheidsgordel altijd dragen zoals in dit hoofdstuk is beschreven. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels altijd kunnen worden omgegespt en niet zijn beschadigd. ATTENTIE Als u ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) Instructieboekje (2016-2024). Thema's
  Om veiligheidsredenen kan de procedure voor het wijzigen van het thema uitsluitend worden uitgevoerd bij stilstaande auto . Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. Selecteer " ...

  Seat Ibiza (Type 6F) Instructieboekje (2017-2024). Waarschuwings- en controlelampjes
  Waarschuwingssymbolen Er zijn rode waarschuwingssymbolen (prioriteit 1) en gele waarschuwingssymbolen (prioriteit 2). Waarschuwingsmeldingen met prioriteit 1 (rood) Bij deze storingen knippert ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024