Citroen C3: Autoradio met Bluetooth

Autoradio met Bluetooth

Om veiligheidsredenen mag de Bluetooth-telefoon uitsluitend aan het handsfree Bluetooth-systeem van de autoradio worden gekoppeld als de auto stilstaat en het contact is aangezet: deze handelingen vragen namelijk de volledige aandacht van de bestuurder.

Uw autoradio is zodanig gecodeerd dat deze uitsluitend in uw auto functioneert.

Om elektrocutie, brand en mechanische beschadigingen te voorkomen mogen werkzaamheden aan het systeem uitsluitend worden uitgevoerd door het netwerk van het merk of een gekwalificeerde werkplaats.

De beschreven functies en instellingen kunnen verschillen afhankelijk van de uitvoering en configuratie van uw auto.

Enkele minuten na het afzetten van de motor kan de autoradio zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat de accu ontladen raakt.

Instellingen

VRAAG ANTWOORD OPLOSSING Na het instellen van de bassen en hoge tonen is de geluidssfeer niet meer geselecteerd. De geluidssfeer is gekoppeld aan de basse ...

Basisfuncties

Indrukken: aan/uit. Draaien: instellen van het geluidsvolume. Kort indrukken: veranderen van geluidsbron (Radio; USB; AUX (als een apparaat is aangesloten); CD; Streaming). Lang indrukken: ...

Zie ook:

Peugeot 208. Inschakelen / uitschakelen
Active City Brake kan in- of uitgeschakeld worden via het menu Rijverlichting / Auto. De systeemstatus blijft na het afzetten van het contact opgeslagen in het geheugen. Elke keer dat het conta ...

Peugeot 208. Updaten van het pakket "Gevarenzones"
Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven. Selecteer "Systeemparam.". Selecteer het tabblad "Syst ...

Modellen:

Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024