Hyundai i20: Oiledruklampje

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

 • Als het contact of de Engine Start/Stop-knop in de stand ON wordt gezet.

  • Het blijft aan totdat de motor wordt gestart.

 • Wanneer de oliedruk van de motor laag is.

Als de oliedruk van de motor laag is.

1.Rijd voorzichtig naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.

2.Controleer het motoroliepeil wanneer de motor uit is.

(Zie voor meer informatie "Motorolie" in hoofdstuk 7.) Vul indien nodig olie bij wanneer het peil laag is.

Adviseren we u de auto te laten zo snel mogelijk controleren door een officiële HYUNDAI-dealer als het waarschuwingslampje na het bijvullen blijft branden of als er geen olie beschikbaar is.

AANWIJZING - Oiledruklampje

 • Als de motor niet direct uit wordt gezet nadat het Oliedruklampje is gaan branden, kan er ernstige motorschade ontstaan.

 • Wanneer het waarschuwingslampje aan blijft terwijl de motor loopt, dan betekent dit dat er een groot probleem kan zijn met de motor, schade of slechte werking.

  In dat geval,

1. De auto zo snel mogelijk op een veilige plaats tot stilstand brengen.
2. Controleer het motoroliepeil wanneer de motor uit is. Vul indien nodig olie bij tot het juiste niveau.
3. Start nogmaals de motor.

Wanneer het waarschuwingslampje aan blijft terwijl de motor loopt, zet dan de motor onmiddellijk uit. In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

  Waarschuwingslampje Laag Motoroliepeil

  Het waarschuwingslampje motoroliepeil gaat branden wanneer het motoroliepeil moet worden gecontroleerd. Controleer als het lampje gaat branden het motoroliepeil zo snel mogelijk en vul ind ...

  Waarschuwingslampje Lage Bandenspanning

  (indien van toepassing) Dit waarschuwingslampje gaat branden: Als het contact of de Engine Start/Stop-knop in de stand ON wordt gezet. Het lampje blijft ongeveer 3 seconde ...

  Zie ook:

  Hyundai i20. Temperatuurregelknop
  De temperatuur zal toenemen in op maximum (HI) door de knop naar rechts te draaien. De temperatuur zal verlagen aan minimum (LO) door de knop naar links te draaien. Elke keer dat de toet ...

  Peugeot 208. Tekstberichten weergeven
  Tekstberichten worden door een radiozender tijdens het luisteren naar de muziek meegestuurd. Druk op MENU. Selecteer "Radio". Selecteer "INFO TEXT". Bevestig met OK. Selecte ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023