Seat Ibiza: Technische wijzigingen

Bij technische wijzigingen onze voorschriften opvolgen. Wijzigingen van elektronische onderdelen en de bijbehorende software kunnen tot storingen leiden. Vanwege de koppeling van elektrische onderdelen kunnen deze storingen ook direct doorwerken in systemen die er niet in eerste instantie mee te maken hebben. Dit betekent dat de betrouwbare werking van uw wagen in gevaar gebracht kan zijn en dat de onderdelen van de wagen eerder slijten dan normaal. Dit kan ertoe leiden dat de wagen niet meer wettelijk wordt goedgekeurd.

De Technische Dienst van SEAT wijst iedere aansprakelijkheid af voor beschadigingen als gevolg van ongeschikte wijzigingen. Wij adviseren daarom alle werkzaamheden uitsluitend door de SEAT Technische Dienst te laten uitvoeren met SEAT Originele Onderdelen.

ATTENTIE Werkzaamheden of wijzigingen aan uw wagen, die ondeskundig worden uitgevoerd, kunnen storingen veroorzaken - gevaar voor ongevallen!

  Accessoires, vervanging van onderdelen en wijzigingen

  Uw wagen biedt een hoge mate aan actieve en passieve veiligheid. Vóór de aankoop van accessoires en onderdelen alsmede vóór technische wijzigingen een Technische Dien ...

  Zend- en kantoorapparatuur

  Ingebouwde zendapparatuur Voor het naderhand inbouwen van zendapparatuur in de wagen is in het algemeen goedkeuring vereist. SEAT staat het inbouwen van goedgekeurde zendapparatuur in de wagen to ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza. Motorkap, achterklep en portieren geopend
  Afb. 49 A: motorkap geopend; B: achterklep geopend: C: linkervoorportier geopend; D: portier rechtsachter open. Als het contact wordt ingeschakeld resp. tijdens het rijden worden in het display ...

  Peugeot 208. Kinderzitje op de passagiersstoel voor
  Raadpleeg de wettelijke bepalingen van uw land alvorens een kinderzitje op deze plaats te bevestigen. Rug in de rijrichting Zet als een kinderzitje "met de rug in de rijrichting" op ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2023