Seat Ibiza (Type 6F) - Instructieboekje (2017-2024): Aanwijzingen op het scherm, waarschuwings- en controlelampjes

Afb. 196
Afb. 196 Op het display van het instrumentenpaneel: (A) ACC niet actief (standby). (B) ACC actief.

Statusweergave op het display

Weergave op het display afb. 196:

 1. Voorligger gedetecteerd. De ACC is niet actief en regelt de snelheid niet.
 2. Afstand tot de voorligger. De ACC is niet actief en regelt de afstand niet.
 3. Voorligger gedetecteerd. De ACC is actief en regelt de snelheid.
 4. Afstandsniveau 2 ingesteld door de bestuurder.
 5. De ACC is actief en regelt de afstand afhankelijk van de snelheid.

Symbolen in het display van het instrumentenpaneel en controlelampjes.

De snelheidsafname door de ACC om de afstand tot de voorligger te behouden is onvoldoende.

Rem! trap het rempedaal in! Oproep tot ingreep door bestuurder.

ACC is momenteel niet beschikbaar. a)

Met stilstaande wagen de motor uitschakelen en opnieuw inschakelen. Een visuele controle van de radarsensor uitvoeren afb. 197 (op vuil, ijs of schok). Is hij nog altijd onbeschikbaar, vraag dan in een gespecialiseerde werkplaats om het systeem na te kijken.

a) Het symbool heeft een kleur op het instrumentenpaneel met kleurendisplay.

ACC is actief.

Er wordt geen voorligger gedetecteerd. De geprogrammeerde afstand blijft constant.

Heeft het symbool een witte kleur: ACC is actief.

Er is een voorligger herkend. ACC regelt de snelheid en de afstand tot de voorligger.

Heeft het symbool een grijze kleur: De ACC is niet actief (standby)

Het systeem is ingeschakeld maar regelt niet.

Gaat groen branden.

ACC is actief.

Na het inschakelen van het contact gaan ter controle kort enkele waarschuwings- en controlelampjes branden. Na enkele seconden doven de lampjes.

ATTENTIE Veiligheidsaanwijzingen in Waarschuwingssymbolen in acht nemen.

 

Let op

Bij ingeschakelde ACC kunnen de aanwijzingen van het display van het instrumentenpaneel verborgen zijn door aanwijzingen van andere functies, bijvoorbeeld een binnenkomende oproep.

  Inleiding tot thema

  Afb. 195 Detectiegebied. De automatische afstandsregeling (ACC) is een uitbreiding van het snelheidsregelsysteem van de wagen (GRA). Met de ACC-functie kan de bestuurder een kruissnelheid i ...

  Radarsensor

  Afb. 197 Op de voorbumper: radarsensor. Op de voorbumper is een radarsensor ingebouwd om de verkeerssituatie te herkennen afb. 197 1 . Het zicht van de radarsensor kan belemmerd worden doo ...

  Zie ook:

  Citroen C3 (SX/SY) - Instructieboekje (2016-2024). Storing
  In het geval van een storing knippert dit verklikkerlampje gedurende ongeveer 10 seconden waarna het dooft. Raadpleeg het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats. Er kunnen sto ...

  Peugeot 208 Instructieboekje (2012-2019). De taal selecteren
  Druk op Instellingen om de hoofdpagina weer te geven. of SETUP Druk op de toets "OPTIES" om de tweede pagina weer te geven. Selecteer "Talen" om de taal te wijzigen. Datum ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024