Seat Ibiza: Een benzinemotor starten

De motor kan alleen met een passende, gecodeerde en originele SEAT-sleutel gestart worden.

 • Versnellingshendel in de neutrale stand zetten en het koppelingspedaal helemaal intrappen en in deze stand houden - de startmotor moet dan uitsluitend de motor op gang brengen.
 • Contactsleutel in de stand voor het starten van de motor afb. 177 3 draaien.
 • Contactsleutel loslaten wanneer de motor aanslaat - de startmotor mag niet meedraaien.

Om een verhitte motor te starten kan het zijn dat u na het starten wat gas moet bijgeven.

Na het starten van een koude motor kan er korte tijd meer motorgeluid te horen zijn, omdat in de hydraulische klepspelingscompensatie eerst oliedruk moet worden opgebouwd.

Dit is normaal en geen reden om u zorgen te maken.

Mocht de motor niet aanslaan, het starten na 10 seconden afbreken en het na een halve minuut opnieuw proberen. Als de motor desondanks niet aanslaat, moet u de zekering voor de brandstofpomp controleren.

ATTENTIE
 • De motor nooit starten of laten draaien in een ongeventileerde of gesloten ruimte. De uitlaatgassen van de motor bevatten onder andere het geur- en kleurloze koolmonoxide, een giftig gas - levensgevaarlijk! Koolmonoxide kan tot bewusteloosheid leiden en dodelijk zijn.
 • Laat uw wagen nooit met draaiende motor onbeheerd achter.
 • Gebruik nooit "sprays voor koud starten", omdat deze kunnen ontploffen of een plotselinge toerentalverhoging van de motor kunnen veroorzaken - gevaar voor verwondingen.

 

VOORZICHTIG
 • Voorkom bij koude motor hoge toerentallen, volgas en sterke motorbelasting - gevaar voor motorschade!
 • De wagen mag niet over een langere afstand dan ongeveer 50 meter worden aangeduwd of aangesleept om te starten. Onverbrande benzine zou in de katalysator kunnen komen en deze beschadigen.
 • Voordat u probeert de motor te starten door de wagen aan te duwen of aan te slepen, de motor proberen te starten met de accu van een andere wagen. Let op de aanwijzingen voor, en volg ze op.

 

Milieu-aanwijzing

Laat de motor niet warm draaien terwijl de wagen stilstaat. Rijd direct rustig weg. Daardoor bereikt de motor sneller zijn bedrijfstemperatuur en is de uitstoot van schadelijke gassen beperkter.

  Standen van de contactsleutel

  Afb. 177 Standen van de contactsleutel. Contact uitgeschakeld, stuurwiel vergrendeld In deze stand afb. 177 1 zijn het contact en de motor uitgeschakeld en kan het stuur vergrendeld worden. ...

  De dieselmotor starten

  De motor kan alleen met een passende, gecodeerde en originele SEAT-sleutel gestart worden. Versnellingshendel in de neutrale stand zetten en het koppelingspedaal helemaal intrappen en in dez ...

  Zie ook:

  Seat Ibiza. Het wiel demonteren en monteren
  Nadat u de bouten hebt losgedraaid en de wagen met de krik hebt opgekrikt, verwisselt u het wiel. Wiel verwijderen De wielbouten losdraaien met de wielsleutel en de bouten aan de kant leggen ...

  Citroen C3. USB-aansluiting
  Afhankelijk van de uitvoering bestaat deze module uit een USB-aansluiting en een jackaansluiting. Gebruik geen USB-verdeelstekker om beschadiging van het systeem te voorkomen. Elk apparaat dat op ...

  Modellen:

  Alle rechten voorbehouden. © | compacteklasse.nl 2022 - 2024